فیلم  parasite  انگل ساخته کارگردان صاحب نام کره ای، بونگ جون هو،  مانند دیگر آثار این کارگردان (خاطرات قتل ، برف شکن و اوکجا ) فیلمی  است ترکیبی از ژانرهای مختلف که به سختی می توان سبک خاصی را برآن ...