بزرگترین نمایشگاه بین المللی بازیهای ویدئویی سال ۲۰۱۹ در ژوئن امسال برگزار می شود. نمایشگاهی که هر سال در بهار برگزار شده و به عنوان  E3 شناخته می شود. این رویداد بزرگ برنامه ریزی شده در سال جاری نیز همچون ...