در رویارویی بزرگ‌ترین بازی‌های شبیه ساز مسابقات فوتبال بر روی زمین، کدام یک را باید خرید؟ FIFA 20 یا PES 2020؟ بهتر است اول از همه، به حرف من گوش کنید! من متوجه هستم که شما طرفدار فوتبال هستید و ...