آیا واقعا هیچ شرکت دیگری را در دنیا سراغ دارید که دولت آمریکا و مدیریت دونالد ترامپ مانند Huawei با آن رفتار کرده باشند؟ و آیا هیچ شرکت دیگری را هم سراغ دارید که مانند هوآوی اینچنین ایستادگی کرده باشد؟ ...