«پیتر هاندکه» نویسنده‌ی اتریشی‌تبار همراه با خانم اولگا توکارچوک-نویسنده لهستانی- به طور مشترک برنده جایزه نوبل ادبیات ۲۰۱۹ شدند. هر چقدر که نام خانم نویسنده لهستانی برای جامعه کتاب‌خوان فارسی‌زبان ناآشنا بود، در مقابل هاندکه به واسطه ترجمه بهترین آثارش ...