راز بزرگ در مورد سلول‌های اولیه، راه‌حلی دارد که رازی نسبتا جادویی است. نحوه ساخت بلوک‌های مجزای پیوسته حاوی اسیدهای چرب از چگونگی منشاء حیات خواهند گفت. پاسخ این معما پیش پروتوسِل‌ها است. آیا در نهایت دانشمندان می‌توانند به ابتدای ...