شرکت آمریکایی کوالکام همیشه در طراحی و تولید محصولات فناوری پیشرفته و به روز پیشگام بوده است. اکنون نیز این شرکت جدید ترین فست شارژ خود یعنی فست شارژ کوالکام ۵.۰ را معرفی کرده است. انتظار می رود که کوالکام ...