در حال حاضر برندهای چینی زیادی راه خودشان را در بازار کشورهای اروپایی پیدا کرده‌اند که یکی از فعال‌ترین آن‌ها در طی چند ماه اخیر، Realme بوده است که اکنون به طور رسمی از گوشی هوشمند جدید خودش به اسم ...