سری Red Dead Redemption هیچ وقت برای PC تا به حال عرضه نشده بود. شرکت Rockstar نمی‌توانست موتور این بازی را راه اندازی کند و آن را به کار بیاندازد و بنابراین، طرفداران در حسرت آن باقی ماندند. پس از ...