رباتیک مجموعه از علوم مهندسی الکترونیک، مکانیک و کامپوتر است که در کنار هم به ساخت یک ماشین قابل کنترل توسط انسان و گاها هوشمند منجر می شود. در دنیای امروز ربات ها فعالیت هایی را انجام می دهند که ...