شرکت لکسوس شاسی بلند RX 2020 را به عنوان فیس لیفت مدل پیشین معرفی کرد. شاسی بلند بزرگ که بیشتر روی بهینه سازی عملکرد آن تمرکز شده و در بحث طراحی ظاهری چندان تغییر پیدا نکرد. در طراحی ظاهری RX ...