شرکت گوگل در نظر دارد برای سال ۲۰۱۹ چندید دستگاه جدید معرفی کرده و دردسترس قرار دهد. از این رو تاکنون شاهد آشکار شدن مدل های مختلفی بودیم و به نظر می رسد این کمپانی درصدد است تا مدل جدیدی ...