به طور کلی، سامسونگ یک شرکت مرجع بزرگ به شمار می‌رود که شرکت‌های همرده و زیرمجموعه بسیار زیادی با آن در حال همکاری کردن هستند که بخش موبایل آن یا همان Samsung Electronics نیز یکی از آن‌ها به شمار می‌رود. ...