رابط جدید کاربری اندروید ۹.۰ یا همان اندروید پای که One UI نامیده می شود، نسخه ی بتای خود را آغاز می کند. سامسونگ رابط One UI را با سه واژه معرفی می کند: تمرکز، تعامل طبیعی و بدون استرس، ...