KATE SPADE در بحث فشن یکی از برندهای مطرح شناخته می شود که تنها به تولید پوشاک می پردازد. حال به تازگی برای آن که به گسترش برند خود بپردازد، ساعت هوشمندی را به نام Scallop 2 رونمایی کرد. البته رونمایی ...