اگر از شما بپرسند آینده حمل و نقل چطور خواهد بود، قطعا از خودروهای بدون راننده نام خواهید برد. اما آیا می‌دانید این ماشین‌های خودران چطور می‌خواهند آینده حمل و نقل شهری را شکل بدهند. آرادمگ پاسخ را برایتان آماده ...