شاید بتوان گفت یکی از زمینه‌هایی که شرکت اپل واقعا و به طور جدی نیاز به کمک برای بهبود پیدا کردن دارد، Siri است. این دستیار صوتی هوشمند در حال حاضر با نمونه‌های مشابه دیگری مانند Google Assistant مقایسه می‌شود ...

اپل به تازگی دستیار صوتی Siri را آپدیت کرده است که به وسیله آن می‌تواند یک اسکن سریع از شرح حال شما بگیرد تا ببینید آیا نیاز به تماس گرفتن با پزشک خود دارید یا خیر. ...