شرکت اینتل در حال حاضر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پردازنده سیستم های کامپیوتری بوده که برای دیگر بخش ها نیز پردازنده هایی به تولید می رساند. اما در چند سال گذشته شایعاتی به گوش رسید که این شرکت به دنبال ...