شرکت مشهور و شناخته شده کوالکام این روزها خود را برای کنفرانس ۴ دسامبر (۱۳ آذر) آماده می کند. انتظار می رود تا در این کنفرانس، از جدیدترین سیستم روی چیپ این شرکت یعنی Snapdragon 8150 رونمایی شود. اما از این ...