مقایسه اندازه موشک Starship اسپیس ایکس با سایر موشک‌های ناسا چه چیزی را نشان می‌دهد؟ موشک فضایی Saturn V طی برنامه Apollo توسط ناسا برای پرتاب سه نفر به سمت ماه طراحی و ساخته شد. این موشک قادر بود سه ...

دلایل خوبی برای نگرانی درباره آینده بشریت وجود دارد. اگر ما آینده‌ای داریم و اگر اینطور است، چقدر و چه نوعی از این آینده را در اختیار داریم؟ برای بسیاری از مردم، درک نگرانی‌های وجودی برای گونه‌های ما آسان‌تر از ...