رنگ لباس ابر قهرمان حاکی از شخصیت او در هر لحظه خاص است به خصوص این رنگ‌ها، رنگ‌هایی که در فیلم جدید Spider-Man: Far From Home از آن‌ها استفاده شده است. و اغلب شامل رنگ سیاه هستند. شاید در کتاب‌های ...