۵ خودرو هیجان انگیز در نمایشگاه شیکاگو ۲۰۱۹ یکی از نمایشگاه های جالب اتومبیلی که پس از دیترویت در اوایل سال برگزار می شود، بدون شک نمایشگاه شیکاگوست. اگرچه انتظار داشتیم پس از دیترویت در لس آنجلس یا نیویورک یک ...