فیلم تصنیف باستر اسکراگز (The ballad of buster Scruggs) آخرین ساخته‌ی وسترنِ برادرانِ کوئن اثری متفاوت با تمامِ آثارِ کلاسیکِ وسترن است. فیلمی ۶ اپیزودی، که هیچ تمایلی به قصه‌گویی به سیاقِ اعقابش ندارد؛ و به همین ...