در سال ۲۰۱۹ توانستیم یک سری اطلاعات و جزئیات مفید درمورد عنوان به شدت مورد انتظار The Last of Us Part II به دست بیاوریم. با این که یک بار خوشحال شدیم که در سال جاری شمسی می‌توانیم سرانجام پس ...