شب گذشته در طی برگزاری رویداد Ubisoft Forward، این شرکت تاریخ انتشار عنوان Tom Clancy’s Elite Squad را مشخص کرد و خوشبختانه بر اساس آن، دیگر مدت زمان زیادی تا این که بتوانید این بازی تاکتیکیِ کراس اور نقش آفرینی ...