اپیک یکی از فروشگاه های جدیدی است که مدت کوتاهی از آغاز فعالیت رسمی خود را پشت سر گذاشته است. مدیران اپیک در شروع فعالیت خودشان اعلام کردند که در طول هر ماه ۲ بازی به صورت رایگان در فروشگاه ...