«دو عاشق» محصول ۲۰۰۸، ساخته‌ی جیمز گری، یکی از رمانس‌های عاشقانه‌ی متمایز در خیل آثار سینمایی هزاره‌ی جدید است که با پرداختی هوشمندانه بر بستر قصه‌ای عاشقانه، روحِ «شب‌های روشن»ِ داستایوفسکی بزرگ را در نیویورک هزاره‌ی جدید احضار می‌کند تا ...