پس از کش و قوص های فراوان و ارائه نظرات مختلف توسط کاربران و کارشناس مختلف، مایکروسافت به صورت رسمی تایید کرد که کاربران استفاده کننده از ویندوز ۱۰ نیازی به Eject کردن، حافظه های USB قبل از خارج کردن ...