«اره‌چرخیِ مخملی» (Velvet Buzzsaw) سومین ساخته‌ی دنی گیلروی در مقام کارگردان است. او که پیش‌ از کارگردانی، تجارب فیلمنامه‌نویسی موفقی در سینمای جریان اصلی داشت، با ساختِ «شبگرد» در سال ۲۰۱۴، استعداد خود را در زمینه کارگردانی فیلم نیز نشان ...