شرکت LG امسال تصمیم گرفته است به جای باقی ماندن در حاشیه امن و عرضه کردن یک مدل بهبود یافته جدید و معمولی (و خسته کننده) از گوشی ناموفق G8 ThinQ که در سال گذشته میلادی عرضه شده بود، لاین ...