با اطمینان می‌توانیم بگوییم که نرم افزار WinRar روی کامپیوترهای اکثر ما نصب شده‌است. نرم افزاری که اگر روی کامپیوترمان نصب‌اش نکرده باشیم نمی‌توانیم بقیه نرم‌افزارهایی که دانلود کرده‌ایم را نصب کنیم چون برای نصب آن‌ها هم به WinRar  نیاز ...