با توجه به این که ما در این اواخر خبرهای بد زیادی به شما داده‌ایم و از کنسل شدن تعداد زیادی از رویدادهای دنیای تکنولوژی گفتیم، شاید غافلگیر کننده نباشد که اعلام کنیم اکنون شرکت اپل نیز خبرهای جدید نه ...