پروژه ایکس کلود مایکروسافت در حالی آغاز شده است که هنوز جای کار بسیاری دارد و البته محدود به بازی های خاصی است و مشکلات زیادی هنوز در پیش روی این پروژه قرار دارد. این پروژه نشانه‌هایی از پایبندی به ...