بسیاری بر این عقیده اند که صنعت بازی های ویدیویی در آینده به سمت و سوی دیگری کشیده خواهد شد. برای مثال چیزی شبیه به سرویس استریم آنلاین ویدیو امروزی (مانند YouTube) به صنعت بازی های رایانه ای نیز راه ...