فوجی فیلم دوربین جان سخت  XP140 را معرفی کرد هر گاه در صنعت تولید دستگاه های تصویربرداری نام فوجی فیلم به میان می آید، باید انتظار محصولاتی برجسته و قابل توجهی را داشت. به تازگی این شرکت ژاپنی دوربین جدیدی ...