بازار دوربین های بدون آینه در این روزها بسیار داغ است و حتی کانون هم وارد این عرصه شده است تا از رقبای خود جا نماند. در این میان شرکتی چینی با نام Yongnuo درصدد ساختن یک دوربین بدون آینه با ...