حرکت دادن اشیاء با نور اسکالر

حرکت دادن اشیاء با نور
حرکت دادن اشیاء با نور

درباره ی حرکت دادن اشیاء با چیزی جز قدرت دست و ابزار مکانیکی افسانه ها و خرافه های زیادی شنیده ایم. اما حرکت دادن اشیاء با نور چیزی ست که به راستی محقق شده است. پیش از این نور اسکالر می توانست ذرات ریز سلولی در بدن موجودات زنده را به حرکت وادار کند. در واقع با تاباندن پرتوهای مستقیم از این نوع به ریزسلول ها، حرکت آن ها میسر می شد. سلول های خورشیدی نوعی از کاربرد شگفت انگیز قدرت نور را نشان داده بودند، اما حرکت کردن اشیاء با قدرت نور مقوله ی جدیدی ست که به تازگی با آن روبرو شده ایم.

عملکرد اسکالر در حرکت دادن اشیاء با نور

اگر چه در ظاهر نور قدرتی برای به حرکت درآوردن ندارد، اما پرتوهای آن اگر به سمت مقیاس کوچک وارد شوند، اوضاع متفاوت می گردد. با تاباندن پرتوهای نور اسکالر به ذرات در مقیاس نانو یا حتی میکرو، شرایط شبیه به هل دادن جسمی متوسط با دست خود را داریم. نور اسکالر در مواجه با اجسام در مقیاس نانو یا میکرو، بسیار قدرتمند ظاهر شده و قادر به جا به جا کردن آن ها خواهد بود.

حرکت دادن اشیاء با نور
حرکت دادن اشیاء با نور

برای جمع کردن قدرت نور و متمرکزسازی آن، محققان پروژه نور را به شکل یک بردار جهت دار تبدیل ساخته و در حقیقت نیروی آن را متمرکز ساختند. این بردار نور قابلیت محصور ساختن ریزمولکول ها را داشته و سپس می تواند آن ها را در جهاتی به حرکت دربیاورد.

به زبان ساده می توانیم بگوییم که بردارهای نور مانند تورهای ماهیگیری، ذرات ریز مولکولی را در تور خود انداخته و پس از محصورسازی آن ها، قدرت تسلط بر این مولکول ها را پیدا می کنند. با قرار گرفتن ریزمولکول ها در ابعاد نانو و میکرو در حصر نور، پرتو یا بردار نور در جهت خود آن ها را پیش می برد. به این کار در اصطلاح فیزیک “گیراندازی اپتیکی هولوگرافیک برداری” گفته می شود.

کاربرد حرکت دادن اشیاء با نور

از آن جایی که این ساختار گیراندازی اپتیکی هولوگرافیک برداری قادر است چندین ریزمولکول در مقیاس نانو یا میکرو را همزمان در یک حصار به دام بیندازد، کاربردهای مختلف برای آن می توان متصور بود.

حرکت دادن اشیاء با نور
حرکت دادن اشیاء با نور

در چنین وضعیتی می توانیم هرگونه ساختارسازی یا واکنش های پیشرفته شیمیایی و مواد را بدون دخالت هر ابزار دیگری و تنها با پرتوهای برداری نور به ثمر برسانیم.

این قابلیت جدید از نزدیک کردن و جهت دهی به ذرات، شاید در ظاهر به یک سرگرمی بنماید؛ اما در واقع دنیای جدیدی را به روی دانشمندان فیزیک و شیمی باز می کند. داروسازان می توانند بهره برداری فوق العاده ای از چنین قابلیتی داشته باشند و به طور کلی دنیای علم مدرن با امکان حرکت دادن اشیاء با نور، تحولی بزرگ را تجربه خواهد کرد.

سمیرا نقیبی
کارشناسی ریاضی محض خواجه نصیر/ چندین سال سابقه کاری در سرپرستی فروش محصولات شبکه داشتم و از سال 93 به بعد سفر هیجان انگیز به دنیای بی انتهای تولید محتوا و سئو برای من آغاز شد. به تکنولوژی، گردشگری، بهداشت و سلامت و هر چیز زمینی و آدمیزادی علاقه مند هستم...