تولید برق از باکتری ؛ دستاورد جدید MIT

تولید برق از باکتری
تولید برق از باکتری

وجود نوعی پروتئین در غشای سلولی برخی از باکتری ها، این اجازه را به آن ها می دهد که الکتریسته تولید کنند. تولید برق از باکتری پدیده ی نوظهوری ست که در آخرین تحقیقات متخصصان MIT، به آن دست یافته ایم. در صورتی که دانشمندان موفق مانند اصلاح ژنتیکی بشر، قادر به اصلاح و دستکاری ژنتیکی باکتری ها شوند، اتفاق تازه و بزرگی در این حوزه پیش رو خواهد بود.

تولید برق از باکتری E.Coli، مولد نیروی برق

نام مشهورترین باکتری که قادر به تولید نیروی الکتریسیته یا برق بوده و در آزمایشات MIT روی آن مطالعه انجام گرفته است، باکتری E.Coli می باشد. این باکتری قادر است در سلول های خود الکترون آزاد کرده و به این وسیله نیروی الکتریسیته از خود ساطع کند.

نکته ی جالب اینجاست که باکتری های مزبور برای ادامه ی حیات خود ناچار به آزاد کردن الکترون و در پی آن تولید برق هستند. از این روی نیازی به دخالت بشری و وادار ساختن ساختار فیزیکی آن ها به این واکنش نیست. اما با جهش ژنتیکی تست شده احتمالا بتوان الگوی رفتاری این باکتری ها را تغییر داده و دریافت الکتریسیته و برق بالاتری از آن ها داشت.

تولید برق از باکتری
تولید برق از باکتری

این چیزی ست که محققان دانشگاه MIT از آن به عنوان میکروفلوئیدیک نام می برند.

میکروفلوئیدیک ها در واقع چیپ هایی هستند که در ساختار خود دو محفظه با یک مجرای عبور ریز سلولی دارند. میکروفلوئیدیک ها جریان عبوری باکتری ها را به خود راه داده و با وارد کردن ولتاژ به آن ها، نوعی غربال صورت می دهند. در این غربال باکتری های E.Coli با داشتن توان تولید برق از دیگر باکتری های موجود در حجم وارد شده، جدا می گردند. این یکی از روش هایی ست که برای تجمع نیروی برق دریافتی و هم بردار کردن آن به کار گرفته می شود.

تولید برق از باکتری
تولید برق از باکتری

هدف پروژه تولید برق از باکتری

هدف این پروژه تجمع باکتری های E.Coli به شکلی ست که نیروی برقی تولید شده از آن ها در یک بردار منسجم شده و قادر به استفاده ی کاربری باشد. به طور مثال محققان MIT با تولید برق از باکتری شبیه سازی حرکت و یا روش های عملیاتی دیگر نظیر تصفیه فاضلاب را انجام داده اند.

اگر چه چیزی که در حال حاضر محققان به آن دست یافته اند، جریان الکتریسیته در سطوح پایین است، اما داده ها در شکل تئوری نشان می دهد که روش هایی برای بالا بردن قدرت جریان برق وجود خواهد داشت. با دستکاری ژنتیکی و تغییرات سلولی امکان دست یابی به باکتری هایی با توان بالاتر تولید نیروی برق را پیش رو داریم.

تولید برق از باکتری
تولید برق از باکتری

این پروژه هنوز مراحل تحقیقاتی خود را به پایان نرسانده است. اما در صورت موفقیت کامل می توان از آن در پیاده سازی پروژه های متکی بر الکتریسته در سطوح پایین به وسیله ی تولید برق از باکتری، استفاده کرد.

سمیرا نقیبی
کارشناسی ریاضی محض خواجه نصیر/ چندین سال سابقه کاری در سرپرستی فروش محصولات شبکه داشتم و از سال 93 به بعد سفر هیجان انگیز به دنیای بی انتهای تولید محتوا و سئو برای من آغاز شد. به تکنولوژی، گردشگری، بهداشت و سلامت و هر چیز زمینی و آدمیزادی علاقه مند هستم...