با لیست دستاوردهای بازی Jump Force همراه باشید

Jump Force

با لیست دستاوردهای بازی Jump Force همراه باشید

شرکت باندای نمکو بزودی یعنی در ۱۵ فوریه عنوان مبارزه ای  Jump Force را برای سه پلتفرم PC، PS4 و XBOX ONE منتشر خواهد کرد. عنوانی که در سال ۲۰۱۸ معرفی شد و حال وقت آن رسیده تا منتشر شود.

به تازگی لیست دستاوردها یا همان تروفی های نسخه پلی استیشن ۴ بازی  Jump Force منتشر شده که براساس آن بازیکنان می توانند به دریافت تروفی پرداخته و آیتم هایی کسب کنند.

شرکت باندای نمکو وظیفه انتشار بازی را بر عهده داد و برای مشاهده لیست تروفی ها به ادامه مطلب مراجعه کنید:

پلاتینیومی

Jump Force: Obtain all trophies

طلایی

Apex Fighter – Got S rank 10 or more times on Expert free missions

Hidden Trophy – Complete Chapter 9 (See below)

نقره ای

 • Apprenticeship Graduate – Got S rank 10 or more times on Easy Free Missions.
 • A Natural Fighter – Got S rank 10 or more times on Normal Free Missions.
 • A Master Warrior – Got S rank 10 or more times on Hard Free Missions.
 • Mastering Your Craft – Got S rank 10 or more times on Very Hard Free Missions.
 • Prospectus – Cleared 100 or more different Free Missions.
 • Aim for the Top – Raised an avatar above level 70 through battle.
 • Reliable Companions – Raised ten support characters above level 70 through battle.
 • Our Bonds – Fought other players online 100 or more times.
 • Lucky Star – Obtained dropped items 1000 or more times.
 • The Spirit of Kinship – Used 50 or more One-Use Items.
 • Fanfare – Used emotions 100 or more times.

برنزی

 • Seeds of Evil – Cleared Chapter 1
 • Apprentice Warrior – Cleared Free Mission on Easy one or more times.
 • A Full-Fledged Knight – Cleared Free Mission on Normal one or more times.
 • Seasoned Fighter – Cleared Free Mission on Hard one or more times.
 • At the Zenith – Cleared Free Mission on Very Hard one or more times.
 • The Frontiers of Battle – Cleared Free Mission on Expert one or more times.
 • The Battle of Your Dreams – Cleared Extra Mission one or more times.
 • Just Getting Warmed Up! – Raised an avatar above level 10 through battle.
 • Unite! – Raised ten support characters above level 10 through battle.
 • Upgrade Apprentice – Performed upgrade at the Upgrade Counter one or more times.
 • Upgrade Master – Performed 50 or more upgrades at the Upgrade Counter.
 • Fashion Master – Obtained 50 or more avatar outfit parts.
 • Master of Titles – Earned more than 50 or more titles.
 • Ability Master – Obtained 50 or more abilities.
 • Ability Skill Master – Obtained 30 or more Ability Skills.
 • J-Skill Master – Obtained 50 or more J-Skills
 • Support Skill Master – Obtained 50 or more Support Skills.
 • The Battle Begins – Won ranked match one or more times.
 • The Curtain Rises -Won friendly match one or more times.
 • Together We Fight – Fought other players online 30 or more times.
 • Did Something Nice Happen? – Obtained dropped items 10 or more times.
 • Challenger – Challenged other players 10 or more times.
 • Contributor – Used more than a total of 1,000,000 gold.
 • King of Coin – Obtained more than a total of 1,000,000 gold.
 • Building an Army – Registered characters in all preset team slots.
 • You Fight for your Friends – Used 10 or more One-Use Items.
 • Bonds of Friendship – Reached over 500 SP for acquiring Support Skills.
 • The Fruits of Friendship -Reached over 1000 SP for acquiring Support Skills.
 • This Party Is Just Getting Started! – Used emotions 10 or more times
 • Fanfare Used – emotions 100 or more times.

تروفی های مخفی

 • The Big Bad – Cleared Chapter 2
 • The Mysterious Woman – Cleared Chapter 3
 • An Insidious Plot – Cleared Chapter 4
 • Replicas – Cleared Chapter 5
 • The Twisted Entourage – Cleared chapter 6
 • Creation – Cleared chapter 7
 • The Puppet master – Cleared chapter 8
 • Darkness and Light – Cleared chapter 9