انتشار آپدیت جدید برای سرفیس Go LTE Advanced و سرفیس لپتاپ ۲

سرفیس

انتشار آپدیت جدید برای سرفیس Go LTE Advanced و سرفیس لپتاپ ۲

شرکت مایکروسافت به تازگی آپدیت جدیدی را برای تبلت سرفیس Go LTE Advanced و لپتاپ سرفیس لپتاپ ۲ منتشر کرده که ویژگی های کاملی را دربرمی گیرد. گفته شده این بروزرسان علاوه بر ثبات عملکرد نرم افزاری دو دستگاه، عملکرد قلم را نیز بهبود می بخشد.

گفتنیست این بروزرسان با Windows 10 October 2018 Update نیز همراست. ویژگی های آپدیت هر دو دستگاه  سرفیس Go LTE Advanced و لپتاپ سرفیس لپتاپ ۲ به شرح زیر بوده و همانطور که گفته شد علاوه بر ثبات سیستم عامل، بهبود امنیت را هم در پی دارد.

نام تاریخ به روزرسانی ویندوز نام مدیریت دستگاه
Surface – System – ۳.۰.۱۰.۱ Surface Pen Firmware Update – System devices

  • ۳.۰.۱۰.۱ Ensures reliability of Pen top button click on Surface Pen with no clip-on Windows 10 October 10 2018 Update, version 1809.Use the Surface Pen Checker Tool to verify that the Pen’s firmware was successfully updated.
Surface – HIDClass – ۱.۰.۹.۰ Surface Pen Integration Device – Human Interface Devices

  • ۱.۰.۹.۰ Enables firmware update to Surface Pen with no clip.
Surface – System – 4.18.139.0 Surface Integration Service Device

  • ۴.۱۸.۱۳۹.۰ Improves system stability.
Surface – Firmware – ۱۱.۸.۵۶.۳۵۲۲ Surface ME – Firmware

  • ۱۱.۸.۵۶.۳۵۲۲ Improves system stability.
Surface – Firmware – 145.106.139.0 Surface System Aggregator

  • ۱۴۵.۱۰۶.۱۳۹.۰ Improves system stability.
Surface – Firmware – 145.106.139.0 Surface Touch – Firmware

  • ۱۴۵.۱۰۶.۱۳۹.۰ Improves system stability.
Surface Firmware- 137.2439.769 Surface UEFI – Firmware

  • ۱۳۷.۲۴۳۹.۷۶۹ Improves system stability.

 

نام تاریخ به روزرسانی ویندوز نام مدیریت دستگاه
Surface – System – ۳.۰.۱۰.۱ Surface Pen Firmware Update – System devices

  • ۳.۰.۱۰.۱ resolves intermittent Pen top button click failure on Surface Pen with no clip, post Windows 10 October 2018 Update.Use the Surface Pen Checker Tool to verify that the Pen’s firmware was successfully updated
Surface – HIDClass – ۱.۰.۹.۰ Surface Pen Integration Device – Human Interface Devices

  • ۱.۰.۹.۰ enables firmware update to Surface Pen with no clip.
Surface – System – ۱.۵.۴.۰ Generic IO & Memory Access – System

  • ۱.۵.۴.۰ improves compatibility issue and enables update to Windows 10 October 2018 Update.